Kandidaatstelling

Op maandag 5 oktober 2020 is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H).

De kandidatenlijst moet dan tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door een in de gemeente Appingedam, Delfzijl of Loppersum woonachtige kiezer bij het centraal stembureau (Bureau Verkiezingen) in Delfzijl. Deze kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde (met behulp van het H3-1 formulier uit de verkiezingssoftware Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn. Dit kan in overleg met Bureau Verkiezingen.

Inleveren van documenten

Voor de kandidaatstelling moet je op 5 oktober 2020 inleveren:

  • Kandidatenlijst (model H1)
  • Verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is (model H3-1 of H3-2)
  • Tenminste 20 ondersteuningsverklaringen (model H4)
  • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9)
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat en van de inleveraar van de lijst
  • Verklaring van de ontvangen waarborgsom (model H14)
  • Een politieke groepering kan ook zonder een aanduiding boven de kandidatenlijst deelnemen (bijvoorbeeld wanneer de registratie van de aanduiding te laat is ingediend).

De modellen ontvang je bij de voorcontrole door Bureau Verkiezingen.

Op dinsdag 6 oktober 2020 om 16.00 uur houdt het centraal stembureau een niet openbare zitting om de kandidatenlijsten te onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter inzage gelegd.
Bij dit onderzoek op grond van Kieswet artikel I2 wordt niet meegewogen of een kandidaat een strafblad heeft of anderszins niet-integer is. Wel kunnen politieke partijen als zij dit belangrijk vinden dit zelf meenemen in het selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Herstel verzuimen kandidaatstelling is mogelijk tot en met 9 oktober 2020

Als de door jou ingeleverde documenten niet in orde blijken te zijn, kun je deze verzuimen herstellen op woensdag 7 en donderdag 8 oktober 2020 van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag 9 oktober 2020 van 9.00 tot 15.00 uur. Je kunt hiervoor een afspraak maken met het Bureau Verkiezingen.