Kindcentrum De Rietpluim

Algemeen

Voor basisschool De Rietpluim, kinderopvang Kids2b en Kentalis bouwt de gemeente een nieuw kindcentrum aan het Hallehuis in Delfzijl. Het kindcentrum vervangt het schoolgebouw dat op dit moment aan het Hallehuis staat.

Over het plan

Afbeelding: Impressie van Kindcentrum de Rietpluim

Impressie van Kindcentrum de Rietpluim
  • Kindcentrum De Rietpluim komt op de plaats waar nu de brede school staat. Hiervoor is een deel van de brede school gesloopt. Daar komt het nieuwe kindcentrum. Dit is op het zuidelijk deel van het terrein.
  • Alle gebruikers van de brede school maken tijdens de werkzaamheden gebruik van het deel van het gebouw dat blijft staan.
  • De werkzaamheden zijn in december 2022 gestart. Op maandag 27 maart 2023 werd de start van de bouw van het nieuwe kindcentrum De Rietpluim gevierd. Volgens de huidige planning is het nieuwe kindcentrum begin 2024 klaar.
  • Wanneer het nieuwe kindcentrum klaar is, wordt het andere deel van de brede school gesloopt. Na het slopen, wordt het buitenterrein gemaakt. Ook worden de parkeerterreinen dan gemaakt met het ontwerp van de landschapsarchitect.
  • Wanneer het nieuwe kindcentrum klaar is, wordt het andere deel van de brede school gesloopt. Na het slopen, wordt het buitenterrein gemaakt. Ook worden de parkeerterreinen dan gemaakt met het ontwerp van de landschapsarchitect.
Afbeelding: Feestelijke start van de bouw.
Feestelijke start van de bouw

Ontwikkelingen

Afbeelding: een foto vanuit de lucht genomen. De plek waar het kindcentrum komt, wordt met een blauw vlak aangegeven.

Het bovenaanzicht van de locatie voor het nieuwe Kindcentrum De Rietpluim

Ontwikkelingen Kindcentrum de Rietpluim

Op 15 april 2021 was er een digitale bijeenkomst over kindcentrum De Rietpluim.

Tijdens de bijeenkomst is gepresenteerd dat een deel van de brede school die er staat, wordt gesloopt. Het deel dat blijft staan, biedt voldoende ruimte om tijdens de bouw te blijven gebruiken. Op de plek van het deel van de school dat gesloopt wordt, wordt het nieuwe kindcentrum gebouwd.

Op deze pagina is een foto met een blauw vlak te zien, dit is het bouwvlak. Binnen deze grenzen gaat de architect het nieuwe kindcentrum ontwerpen.

Op 22 november was er een digitale bijeenkomst van de plein- en verkeerscommissie. Tijdens deze bijeenkomst is nogmaals het verkeer rondom het nieuwe kindcentrum besproken. Ook zijn de resultaten van de beoordeling door de onafhankelijke verkeerskundige gedeeld. Hierin wordt de conclusie getrokken dat een gespreide toegang door de twee wijken naar het nieuwe kindcentrum het meest wenselijk is. Dit betekent dat het mogelijk zou moeten blijven dat gemoto­riseerd verkeer door zowel de wijk Rietkampen als Oogsbuurt naar het nieuwe kindcentrum rijdt.

Wethouder Jan Menninga was bij de bijeenkomst aanwezig. Hij stelt vast dat door deze uitkomsten de routes via de Rietkampen en de Oogstbuurt zullen worden blijven aangehouden tijdens de verdere uitwerking van het verkeersplan.

Tijdens deze bijeenkomst is het plan besproken voor de aanpak van het verkeer rondom Kindcentrum De Rietpluim.

Bewoners van de wijk Rietkampen hebben opties voorgesteld over de verkeersstromen. Deze mogelijkheden zijn door een verkeerskundige beoordeeld. Voor de verkeerssituatie is definitief vastgesteld dat het nieuwe kindcentrum in de eindsituatie zowel via het 'Hallehuis' als via de 'Tetse' bereikbaar moet zijn. 

Er komen meer parkeerplaatsen. De uitbreiding van de parkeerplaatsen is aan de noordzijde van het kindcentrum. Voor fietsers en voetgangers is het kindcentrum via paden en apart liggende ingangen te bereiken. Daarmee komen de kwetsbare verkeersdeelnemers te voet of op de fiets zo weinig mogelijk in contact met het gemotoriseerde verkeer.

Op donderdag 24 februari heeft de stuurgroep van de Scholentransitie het 'definitief ontwerp' voor Kindcentrum De Rietpluim vastgesteld. In de stuurgroep zitten de verantwoordelijke bestuurders van alle betrokken school-stichtingen in de gemeente Eemsdelta, van kinderopvang Kids2b, de gemeente en een vertegenwoordiging van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Nu het definitief ontwerp is vastgesteld, kunnen de aannemers voor de bouw geselecteerd worden.

Op 5 juli was er een informatiebijeenkomst in De Molenberg in Delfzijl over de bouw van het kindcentrum. Hieronder lees je de belangrijkste ontwikkelingen. 

Op 18 juli zijn 2 extra klaslokalen gesloopt. Momenteel zijn we bezig met het maken van het technisch ontwerp. Hierin wordt het nieuwe kindcentrum compleet uitgewerkt. Naar verwachting is het ontwerp in de zomer klaar.

Sportveldje aan het Patrijzenpad 

Op het sportveldje aan het Patrijzenpad hebben tijdelijke woningen gestaan. Tijdens de werkzaamheden voor het nieuwe kindcentrum wordt (een deel) van het sportveldje gebruikt als bouwplaatsinrichting voor de aannemers. Dit is de plek waar materiaal opgeslagen staat tijdens de bouw en waar auto's geparkeerd staan overdag. Na de bouw van het nieuwe kindcentrum wordt het terrein als voetbalveldje ingericht, compleet met doelen en ballenvanger. De randen van het terrein worden ingezaaid met veldbloemen.

Op 14 november vond er weer een informatiebijeenkomst plaats. Wethouder Jan Menninga en programmaleider Heiko Dijkhuizen hebben alle aanwezigen bijgepraat.

Het technisch ontwerp is door het ontwerpteam afgerond. Op basis van dit ontwerp is vervolgens de aanbestedingsprocedure opgestart. Om de nieuwbouw uit kunnen te voeren, zijn tijdens de herfstvakantie en de week erna 2 extra klaslokalen gesloopt. Nu is er genoeg ruimte aan de zuidkant om het nieuwe kindcentrum te bouwen.

Start bouw kindcentrum eind november

De selectie voor de aannemers is afgerond. Als aannemer is Bouwmij Hendriks uit Assen geselecteerd. Voor de technische installaties is Borgtechniek uit Winschoten geselecteerd.
Vanaf ongeveer 28 november starten de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe kindcentrum.

Route bouwverkeer en werktijden

In de bouwperiode zal tijdens de haal- en brengtijden van de kinderen geen bouwverkeer rijden, omdat ook dan maximaal wordt ingezet op de veiligheid.

Afbeelding: de voorlopige verkeerssituatie bij het nieuwe Kindcentrum De Rietpluim.

Afbeelding van de voorlopige verkeerssituatie bij het nieuwe Kindcentrum De Rietpluim. Afbeelding van een kaart met daarop de routes die beschikbaar zijn.

Wil je op de hoogte blijven of heb je vragen?

De gemeente maakt regelmatig samen met haar partners een nieuwsbrief over Kindcentrum De Rietpluim. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Of heb je een vraag? Stuur een mail naar scholenprogramma@eemsdelta.nl.

Lees hieronder de antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens bijeenkomsten.

Vragen en antwoorden

Het aantal parkeerplekken dat de gemeente op dit moment hanteert, zijn de aantallen die de gemeente verwacht nodig te hebben. Om de definitieve parkeerbehoefte te berekenen, nemen wij ter vergelijking ook graag de tellingen van de omwonenden mee. 

De verwachting is dat dit zo blijft of op termijn zal afnemen.

Door het bouwverkeer over de Farmsumerweg te laten gaan, heeft de wijk zo min mogelijk last van het bouwverkeer. De aannemer levert voor de start van de werkzaamheden een plan aan bij de gemeente. Het streven is om zoveel mogelijk buiten schooltijden het transport te laten plaatsvinden. Indien nodig zullen verkeersregelaars worden ingezet.

Nee, op dit moment niet. In het bestemmingsplan staat wat er gebouwd mag worden in een gebied en hoe het gebied gebruikt mag worden. Wanneer de gemeente moet afwijken van het huidige bestemmingsplan, moet de gemeente uiteraard een omgevingsvergunning aanvragen.

 

Dat pad zal verdwijnen. Langs de weg wordt het groen doorgezet met daarop veldkeien. Dit om te voorkomen dat daar nog veel auto's parkeren voor het van en naar school brengen van de kinderen.

Binnen team Verkeer wordt hiernaar gekeken. Er worden onder andere metingen gedaan en er wordt gekeken naar het plaatsen van smiley-verkeers-borden. In de plannen voor de bouw van een nieuw kindcentrum is dit niet specifiek meegenomen.