Scholentransitie

Algemeen

De gemeente Eemsdelta maakt het onderwijs toekomstbestendig. Dat doen we door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Daarnaast bouwen, verbouwen en versterken we schoolgebouwen. Voor het voortgezet onderwijs is er een grote, multifunctionele campus gebouwd.

Het project in het kort

Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle schoolgebouwen in Eemsdelta geïnspecteerd. Uit deze inspecties bleek dat voor alle schoolgebouwen bouwkundige maatregelen noodzakelijk zijn. Om de scholen aardbevingsbestendig, veilig en duurzaam te maken, hebben de Rijksoverheid, NAM en de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld. We investeren extra in duurzaamheid en in de flexibiliteit van de gebouwen.

Het project omvat:

  • Nieuwe schoolgebouwen en kindcentra bouwen;
  • Bestaande schoolgebouwen bouwkundig versterken of verbouwen;
  • Schoolgebouwen slopen;
  • Scholen verhuizen naar tijdelijke locaties tijdens de versterking of nieuwbouw.

Basisonderwijs

Om het basisonderwijs toekomstbestendig te maken, wordt een groot aantal basisscholen ondergebracht in kindcentra. In een kindcentrum zitten basisonderwijs en kinderopvang in één gebouw. Hierdoor zijn de voorzieningen voor kinderen van 0 tot 12 jaar onder één dak te vinden.

Voortgezet onderwijs

In Appingedam is een grote campus voor alle vormen van voortgezet onderwijs: havo/vwo, (v)mbo en praktijkonderwijs. Naast onderwijs is er op en rond de campus ruimte voor economie, recreatie, sport en cultuur.

Scholenprogramma Noordoost-Groningen

De scholentransitie in de gemeente Eemsdelta is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevingsbestendig en toekomstbestendig worden gemaakt.

Scholen

In de volgende plaatsen worden scholen versterkt of nieuw gebouwd.

Appingedam

Delfzijl

Holwierde

Scholen die klaar zijn

In de gemeente Eemsdelta zijn al veel schoolgebouwen verbouwd, versterkt of nieuw gebouwd en in gebruik genomen. Lees hier meer over de scholen die klaar zijn.

Verkeer en vervoer

De Woldweg in Appingedam is één van de wegen die is aangepakt vanwege de scholentransitie. Het gaat hierbij om het stuk van de Woldweg tussen de Burgemeester Klauckelaan en de Olingermeeden. Lees hier meer over de ontwikkelingen.

Sloop voormalige schoolgebouwen

In Appingedam, Delfzijl, Farmsum en Termunterzijl zijn 14 schoolgebouwen of gymzalen leeg komen te staan door de scholentransitie. Deze gebouwen gaan wij slopen. 12 gebouwen zijn al gesloopt. 2 worden op een later moment gesloopt. Het gaat hierbij om: 

  • Farmsumerborg (oude) aan de Borgshof 20 in Farmsum.
  • Eemsdeltacollege aan de Sikkel 3 in Delfzijl.

Bij alle gebouwen moeten de gebruikers eerst goed ondergebracht zijn in andere gebouwen. Wanneer de sloop van het gebouw gaat starten, ontvangen omwonenden hierover een brief van de aannemer. Hierin staat meer informatie over de sloop, de route van het bouwverkeer, de werktijden en de planning.

Wil je op de hoogte blijven?

De gemeente maakt samen met onze partners regelmatig nieuwsbrieven over de verschillende kindcentra en basisscholen. Op de pagina's van de verschillende scholen hierboven vind je per school hoe je deze kunt aanvragen.

Heb je vragen?