OBS Hiliglo in Holwierde

Algemeen

De openbare basisschool Hiliglo in Holwierde krijgt (ver)nieuwbouw van het huidige schoolgebouw.

Over het plan

  • Het wordt een eigentijds, toekomstbestendig en duurzaam schoolgebouw.
  • De naastgelegen gymzaal wordt verbouwd en versterkt.
  • De gemeente werkt samen met de school en kinderopvang Kids2b aan het plan.

Wanneer is het klaar?

De gemeente is bezig met het oprichten van een nieuw projectteam. Volgens de huidige planning wordt dit najaar de aanbesteding van de ontwerpende opdrachtnemer vastgesteld. Daarnaast is de huidige planning om te starten met de realisatie van de school in 2023. Begin 2024 kunnen de kinderen van kinderopvang Kids2b en de leerlingen en docenten van Hiliglo dan verhuizen naar het nieuwe gebouw.

Wil je op de hoogte blijven?

De gemeente maakt regelmatig samen met de partners een nieuwsbrief over Hiliglo. Wil je deze nieuwsbrief ook lezen? Heb je de nieuwsbrief niet thuis ontvangen en wil je deze wel lezen? Het opvragen van de nieuwsbrief kan via scholenprogramma@eemsdelta.nl.

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden

Nee, hiervoor moet nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden.

Verkeerskundig wordt de ontsluiting nog verder uitgewerkt. Mogelijk wordt het terrein door éénrichtingsverkeer ontsloten. De uitwerking wordt later in het ontwerpproces nog weer voorgelegd aan alle betrokkenen en geïnteresseerden.

Het doorlopen van het ontwerpproces is al in gang gezet, maar het klopt dat niet alle risico's kunnen worden afgedekt. Zeker de levergaranties van bouwmateriaal, realiseren van nutsaansluitingen en het verloop van de bestemmingsplanprocedure kunnen zorgen voor uitloop in de tijd.     

Hier is op dit moment nog geen duidelijke invulling voor. Dit wordt op termijn met het dorp besproken.

De gronden om de nieuwe school te kunnen bouwen moeten nog worden overgenomen. Met de huidige eigenaar is wel al de intentie uitgesproken dit te doen en daarom worden hierin voor nu geen problemen voorzien.

Aanleg zal parallel lopen aan de bouw van het nieuwe schoolgebouw en/of de woningbouw op het zuidelijk deel van het terrein.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.