Versterken

Algemeen

Sommige gebouwen in het aardbevingsgebied voldoen niet aan de veiligheidsnormen. Deze gebouwen moeten worden versterkt en beter bestand gemaakt tegen aardbevingen. Dit betekent vaak dat vloeren, wanden en funderingen worden verbonden en versterkt. Soms is versterking niet mogelijk. Dan moeten gebouwen worden gesloopt en nieuw gebouwd. 

Veilig wonen, werken, leven

Versterking is vaak veel meer dan alleen het aanpakken van de gebouwen. Het gaat ook om het werken aan de openbare ruimte, zoals de riolering vervangen en straten en wijken opnieuw inrichten. Met als doel dat het in onze steden en dorpen weer fijn en veilig wonen, werken en leven is.

Sociale en emotionele ondersteuning

De gaswinning en de versterkingsopgave hebben vaak grote gevolgen voor het dagelijks leven van inwoners. De eigen situatie, praktische gevolgen van de versterkingsmaatregelen, vele regelingen en diverse adviezen veroorzaken schade. Aan individuele personen, maar ook aan de sociale binding in een buurt of wijk. Inwoners van het aardbevingsgebied kunnen met vragen en zorgen bij ons terecht.

Tijdelijke huisvesting

Als bewoners tijdens de versterking of de nieuwbouw van hun woning niet thuis kunnen wonen, dan biedt NCG een wisselwoning aan. Om de versterkingsopgave te kunnen uitvoeren, is voldoende tijdelijke huisvesting op de juiste plek, op het juiste moment en voor de juiste periode nodig. Kijk voor meer informatie over tijdelijke huisvesting op onze website.

Versterkingsprojecten

In de dorpen en steden in gemeente Eemsdelta zijn diverse versterkingsprojecten bezig.

Projecten per stad of dorp