Versterking Middelstum

Algemeen

De gemeente Eemsdelta is bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van de riolering en de herinrichting van de Korenlaan, de Vlaslaan en de Zuiderstraat. Op 28 juni 2022 heeft de gemeente de plannen aan de direct omwonenden gepresenteerd.

Over het voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de 3 straten is gemaakt door LAOS Landschapsarchitecten. Het is de bedoeling dat er na de zomer een definitief plan ligt voor de herinrichting van de openbare ruimte. 

Denk je mee?

Tijdens de bijeenkomst op 28 juni is verteld dat het op prijs wordt gesteld als je met de gemeente en LAOS Landschapsarchitecten mee wilt denken over de herinrichting van jouw straat. Op de speciale website https://middelstum.laoslandschap.nl kun je het ontwerp bekijken én jouw opmerkingen plaatsen

Hoe werkt het?

Door het plaatsen van een digitale ‘vlag’ kun je jouw mening geven over het ontwerp. Jouw opmerking is voor iedereen zichtbaar. Andere mensen kunnen reageren, ook op elkaars opmerkingen. Als je een opmerking plaatst, verschijnt er een vlag op de kaart. De vlaggen die je straks op de kaart ziet, zijn dus opmerkingen die door andere buurtbewoners zijn gemaakt. Je kunt op de vlaggen klikken om de opmerkingen te bekijken.
Alle opmerkingen worden verzameld en meegenomen in de volgende stap van het ontwerpproces. 

Reageer voor 23 juli 2022

Je kunt tot en met vrijdag 22 juli 2022 reageren op het voorlopig ontwerp.