Tijdelijke huisvesting

Algemeen

Om de versterkingsopgave te kunnen uitvoeren, is voldoende tijdelijke huisvesting op de juiste plek, op het juiste moment en voor de juiste periode nodig.

Wisselwoning

Als bewoners tijdens de versterking of de nieuwbouw van hun woning niet thuis kunnen wonen, dan biedt NCG een wisselwoning aan. Dit is een randvoorwaarde om de versterking van woningen veilig uit te kunnen voeren. NCG bekijkt samen met de gemeente hoeveel wisselwoningen er nodig zijn en wat geschikte locaties zijn. De gemeente wijst uiteindelijk de definitieve locaties voor de wisselwoningen aan. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving een wisselwoning moeten kunnen krijgen.

Meer wisselwoningen in voorbereiding

In de gemeente Eemsdelta staan op dit moment ruim 300 wisselwoningen, verspreid over de gemeente. Dit is niet genoeg om alle projecten die in de planning staan, te kunnen uitvoeren. Daarom zijn op dit moment verspreid over de hele gemeente ruim 200 woningen in voorbereiding en worden ook in de toekomst nog nieuwe locaties voor tijdelijke woningen gezocht.

Tijdelijke woningen in 't Zandt

Meer informatie

Meer informatie over tijdelijke huisvesting, de verschillende woningtypes en filmpjes vind je op de website van NCG.