Scholen

Algemeen

Samen met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de schoolbesturen zorgen wij voor het versterken van schoolgebouwen.

Wat gaan we doen?

Schade veroorzaakt door aardbevingen, wordt verholpen. Tegelijk werken we aan het toekomstbestendig maken en verduurzamen van de scholen in onze gemeente. Dat betekent dat we de gebouwen zo gaan maken dat we ze voor langere tijd kunnen gebruiken.

Wat gebeurt er?

Alle schoolgebouwen zijn geïnspecteerd. De uitkomst: alle gebouwen hebben aardbevingsschade. Dit betekent dat we alle scholen moeten versterken. Op die manier maken we de scholen weer veilig en duurzaam. Het Rijk en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stellen hiervoor geld beschikbaar.

Kindcentra

Sommige gebouwen worden bouwkundig versterkt. Andere worden gesloopt en maken plaats voor nieuwe scholen of voor toekomstbestendige kindcentra. Daar vind je alles voor kinderen in één gebouw: basisscholen, kinderopvang en soms ook andere voorzieningen. Deze kindcentra hebben goede, duurzame gemakken en zijn een prettige plek om te leren. Zo grijpen we de versterkingsoperatie aan om de huisvesting van het onderwijs klaar te maken voor de toekomst.

We verwachten dat de versterkingsoperatie eind 2022 klaar is. Deze operatie noemen we de scholentransitie.

Meer informatie

Meer over het versterkingsprogramma voor scholen in het aardbevingsgebied vind je ook op de website van de NCG.