Scholen

Algemeen

Samen met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de schoolbesturen zorgen wij voor het versterken van schoolgebouwen. Schade veroorzaakt door aardbevingen, wordt verholpen. Tegelijkertijd werken we aan het toekomstbestendig maken en verduurzamen van de scholen in Eemsdelta.

Wat gebeurt er?

Alle schoolgebouwen zijn geïnspecteerd. De uitkomst: alle gebouwen hebben aardbevingsschade. Om de scholen weer veilig en duurzaam te maken, hebben het Rijk en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) geld beschikbaar gesteld.

Sommige gebouwen worden bouwkundig versterkt. Andere worden gesloopt en maken plaats voor nieuwe scholen of voor toekomstbestendige kindcentra. Daar vind je alle voorzieningen voor kinderen in één gebouw: basisscholen, kinderopvang en soms ook andere voorzieningen. Deze kindcentra hebben goede, duurzame faciliteiten en zijn een prettige plek om te leren. Zo grijpen we de versterkingsoperatie aan om de huisvesting van het onderwijs klaar te maken voor de toekomst.

Naar verwachting is de versterkingsoperatie eind 2022 klaar. Dit hele traject noemen we de scholentransitie.

Meer informatie

Meer over het versterkingsprogramma voor scholen in het aardbevingsgebied vind je ook op de website van de NCG.