Regeling aardgasvrij wonen

Algemeen

Er is een Regeling Aardgasvrij Wonen voor iedereen die in het bezit is van een eigen woning in de voormalige gemeente Loppersum (particuliere woningeigenaren).
De regeling is gestopt per 31 december 2021. Dit betekent dat je de regeling niet meer kunt aanvragen.
Inwoners die zich in december 2021 hebben aangemeld krijgen nog nader bericht of hebben dit inmiddels ontvangen.

Over Regeling Aardgasvrij Wonen

Bewoners met een eigen huis uit de voormalige (of oude)  gemeente Loppersum konden gebruik maken van de regeling aardgasvrij wonen. Aardgasvrij wonen betekent minder energieverbruik en een comfortabele, goed geïsoleerde woning die klaar is voor de toekomst.

Regeling Aardgasvrij Wonen

De Regeling Aardgasvrij Wonen is mogelijk gemaakt door het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Over het algemeen zijn er ingrijpende maatregelen nodig om jouw woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Als jouw woning nog moet worden versterkt moet je zelf de afweging maken of je deze toch nu al wilt verduurzamen en aardgasvrij maken. 

Hoe ziet de afwikkeling van de regeling eruit?

Tot 31 december 2021 was het mogelijk om gebruik te maken van de regeling aardgasvrij wonen. Het aanvragen van de regeling is niet meer mogelijk. De afwikkeling is nog in volle gang. 

Momenteel worden de laatste toewijzingen verwerkt. Wat betekent dit? Bewoners die al aangemeld zijn maar nog geen definitief besluit hebben genomen moeten dit uiterlijk op 31 maart 2022 kenbaar maken. Let op:

  • volgorde van binnenkomst is hierbij van doorslaggevend belang.
  • het principe: op is op blijft gelden, aangezien er meer bewoners zich hebben aangemeld dan voorzien. 

Belangrijk daarbij is dat na definitieve aanmelding het project binnen 12 maanden moet worden gerealiseerd. Voor de bewoners die meedoen volgt na afloop een evaluatiegesprek. Vervolgens wordt een poster opgemaakt.  die te zien is in de duurzame demowoning 'Energiehuis Eemsdelta' in Middelstum. Of kijk op de webpagina van het energieloket die gaat over dit onderwerp.

Regeling Aardgasvrij Wonen

De regeling bestaat uit een subsidiebedrag en een eventuele renteloze lening.

Het subsidiebedrag bestaat uit 30% van de begroting met een maximum van € 5.000,- Daarnaast kan er een renteloze lening verstrekt worden van maximaal € 20.000,- af te lossen in 180 maandelijkse termijnen (tot  € 7.500,- is dit 120 maanden).

Als je besluit om geen lening te nemen dan wordt het subsidiebedrag verhoogd met € 500,-.

Let op: de regeling kan niet meer aangevraagd worden. De afwikkeling is nog wel gaande.

Moet ik alle maatregelen uitvoeren die in het verbeterplan zijn opgenomen? Ja, om in aanmerking te komen voor de subsidie en lening moeten alle maatregelen worden uitgevoerd zodat de twee beoogde doelen van deze regeling worden bereikt. Je kunt zelf bepalen door wie je de werkzaamheden laat uitvoeren. 

Let op: de regeling kan niet meer aangevraagd worden. De afwikkeling is nog wel gaande.

Waar kan ik dit geld lenen en hoe gaat dit verder in zijn werk? De woningeigenaar laat weten of deze gebruik wil maken van de renteloze lening naast het subsidiebedrag. Leningen lopen via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

SVn controleert of je voldoet aan de voorwaarden voor een lening. Bij goedkeuring laat de gemeente het bedrag in één keer uitbetalen en wordt de subsidie direct beschikbaar gesteld door de gemeente.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)  waar je ook de algemene bepalingen voor consumptief krediet van het SVn kunt vinden.

Let op: de regeling kan niet meer aangevraagd worden. De afwikkeling is nog wel gaande.

Binnen welk termijn moeten de maatregelen worden uitgevoerd om de subsidie en of lening te ontvangen? De maatregelen moeten binnen 12 maanden na goedkeuring uitgevoerd worden. Wat inhoud dat de woning daarna geheel aardgasvrij is en voldoet aan de eis m.b.t. beperking van het energieverlies. Na voltooiing van het project* volgt een evaluatiegesprek waarin wordt getoetst of de overeengekomen maatregelen zijn uitgevoerd.
*niet later dan 13 maanden na toekenning van de subsidie/geldlening.

Als er bijzondere omstandigheden zijn kan hiervan in overleg met en na goedkeuring door de gemeente worden afgeweken. De gemeente heeft het recht om het subsidiebedrag en het leenbedrag terug te vorderen als niet aan de eisen worden voldaan. 

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden:

  1. Het vervangen van aardgas door een andere fossiele energiebron is niet toegestaan voor dit project. De toepassing van houtpelletkachel wordt ontmoedigd.
  2. Deze regeling wordt niet met terugwerkende kracht toegepast op projecten die al geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd.
  3. Sloop/nieuwbouwprojecten vallen buiten deze regeling omdat deze woningen al aardgasvrij moeten worden opgeleverd.

Let op: de regeling kan niet meer aangevraagd worden. De afwikkeling is nog wel gaande.

Je wordt aangemeld bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) als je een lening krijgt. Deze lening valt namelijk onder een persoonlijke lening (consumptief krediet) en heeft geen hypothecair onderpand.

Let op: de regeling kan niet meer aangevraagd worden. De afwikkeling is nog wel gaande.

Je kunt altijd extra aflossen, met een minimum van € 250,- per keer of de lening in zijn geheel in één keer aflossen. Je betaalt hier geen boete over.

Let op: de regeling kan niet meer aangevraagd worden. De afwikkeling is nog wel gaande.

Meer informatie over Regeling Aardgasvrij Wonen

De regeling kan niet meer aangevraagd worden. De afwikkeling is nog wel gaande.

Heb je vragen over de afwikkeling? Je kunt contact opnemen met de gemeente via onderstaande contactgegevens en hierbij duidelijk aangeven dat het gaat om Regeling Aardgasvrij Wonen. We helpen je graag verder.

Je kunt ook mailen naar: gemeente@eemsdelta.nl

Mogelijkheden

In Middelstum is een duurzame demowoning 'Energiehuis Eemsdelta' die je op afspraak kunt bezichtigen. In de expositieruimte bij deze woning laat men diverse opties zien met betrekking tot aardgasvrij wonen zoals een warmtepomp, vloerverwarming en isolatiematerialen. Hierdoor krijg je een beeld van de mogelijkheden.

Via energiehuis@eemsdelta.nl kun je een afspraak maken om het Energiehuis te bezoeken en de postergalerij te bekijken.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.