Regeling aardgasvrij wonen

Er is een Regeling Aardgasvrij Wonen voor iedereen die in het bezit is van een eigen woning in de voormalige gemeente Loppersum (particuliere woningeigenaren).

Over Regeling Aardgasvrij Wonen

Bewoners met een eigen huis uit de voormalige (of oude)  gemeente Loppersum kunnen nog gebruik maken van de regeling aardgasvrij wonen. Aardgasvrij wonen betekent minder energieverbruik en een comfortabele, goed geïsoleerde woning die klaar is voor de toekomst.

De Regeling Aardgasvrij Wonen heeft twee doelen, samengevat:

  1. woning aardgasvrij maken.
  2. energieverlies van de woning terugbrengen.

Op is op

Voor de Regeling Aardgasvrij Wonen is een bedrag van 1,17 miljoen euro beschikbaar. Voor dat bedrag kunnen ca. 160 woningen verduurzaamd en aardgasvrij gemaakt worden. De afhandeling vindt plaats in volgorde van binnenkomst van de aanvraag. 

De gemeente Eemsdelta neemt deze regeling over voor de particuliere woningeigenaren van de voormalige gemeente Loppersum.

Regeling Aardgasvrij Wonen

De Regeling Aardgasvrij Wonen is mogelijk gemaakt door het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Over het algemeen zijn er ingrijpende maatregelen nodig om jouw woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Als jouw woning nog moet worden versterkt moet je zelf de afweging maken of je deze toch nu al wilt verduurzamen en aardgasvrij maken. Je kunt er voor kiezen om te wachten tot je duidelijkheid hebt over de versterking van jouw woning. Vanuit de voormalige gemeente Loppersum (en nu de gemeente Eemsdelta) leggen we géén koppeling aan tussen het verduurzamen/aardgasvrij maken en de versterking. Maar vanzelfsprekend is het uitvoeren van alle werkzaamheden in één keer wel goedkoper. En jouw huis hoeft dan maar één keer 'overhoop'. Tegelijkertijd hebben wij er alle begrip voor als je met de verduurzaming van jouw woning niet wilt wachten tot je weet waar je qua versterking aan toe bent en nu alvast gebruik maakt van de Regeling Aardgasvrij Wonen. 

Iedereen die in het bezit is van een eigen woning in de voormalige gemeente Loppersum (particuliere woningeigenaren). 

Hoe werkt de Regeling Aardgasvrij Wonen?

Je kunt informatie opvragen bij de gemeente via gemeente@eemsdelta.nl en de aanmelding doen na persoonlijk contact. Inschrijven voor de regeling kan ook via via het online formulier regeling aardgasvrij wonen. Inschrijven kost €50,-. Dat kun je betalen via iDeal in het formulier.

Aanmelding is mogelijk zolang het gereserveerde budget dit toelaat. Als de aanvraag niet gehonoreerd wordt omdat er te veel aanmeldingen zijn ontvang je het bedrag retour.

Na aanmelding brengt de gemeente je in contact met een onafhankelijk energieadviseur die bij je langskomt voor een gesprek en een meting uitvoert van jouw woning. Uit deze gegevens wordt een energieverbeterplan opgemaakt waarin o.a. staat welke maatregelen er uitgevoerd moeten worden om tot een aardgasvrije woning te komen, een schatting van de kosten én het bedrag aan subsidie en eventuele lening waarvoor je in aanmerking komt. 

Regeling Aardgasvrij Wonen

De regeling bestaat uit een subsidiebedrag en een eventuele renteloze lening.

Het subsidiebedrag bestaat uit 30% van de begroting met een maximum van € 5.000,- Daarnaast kan er een renteloze lening verstrekt worden van maximaal € 20.000,- af te lossen in 180 maandelijkse termijnen (tot  € 7.500,- is dit 120 maanden).

Als je besluit om geen lening te nemen dan wordt het subsidiebedrag verhoogd met € 500,-.

Dorpshuizen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie in onze woonkernen en komen daarom ook in aanmerking voor deze regeling. De eerder genoemde bedragen worden in dit geval verdubbeld. We helpen je ook graag verder als je een aanvraag voor een dorpshuis wilt doen. Neem vrijblijvend contact op.

Moet ik alle maatregelen uitvoeren die in het verbeterplan zijn opgenomen? Ja, om in aanmerking te komen voor de subsidie en lening moeten alle maatregelen worden uitgevoerd zodat de twee beoogde doelen van deze regeling worden bereikt. Je kunt zelf bepalen door wie je de werkzaamheden laat uitvoeren. 

Waar kan ik dit geld lenen en hoe gaat dit verder in zijn werk? De woningeigenaar laat weten of deze gebruik wil maken van de renteloze lening naast het subsidiebedrag. Leningen lopen via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

SVn controleert of je voldoet aan de voorwaarden voor een lening. Bij goedkeuring laat de gemeente het bedrag in één keer uitbetalen en wordt de subsidie direct beschikbaar gesteld door de gemeente.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)  waar je ook de algemene bepalingen voor consumptief krediet van het SVn kunt vinden.

Binnen welk termijn moeten de maatregelen worden uitgevoerd om de subsidie en of lening te ontvangen? De maatregelen moeten binnen 12 maanden na goedkeuring uitgevoerd worden. Wat inhoud dat de woning daarna geheel aardgasvrij is en voldoet aan de eis m.b.t. beperking van het energieverlies. Na voltooiing van het project* volgt een evaluatiegesprek waarin wordt getoetst of de overeengekomen maatregelen zijn uitgevoerd.
*niet later dan 13 maanden na toekenning van de subsidie/geldlening.

Als er bijzondere omstandigheden zijn kan hiervan in overleg met en na goedkeuring door de gemeente worden afgeweken. De gemeente heeft het recht om het subsidiebedrag en het leenbedrag terug te vorderen als niet aan de eisen worden voldaan. 

Voorwaarden

Er gelden een aantal voorwaarden:

  1. Het vervangen van aardgas door een andere fossiele energiebron is niet toegestaan voor dit project. De toepassing van houtpelletkachel wordt ontmoedigd.
  2. Deze regeling wordt niet met terugwerkende kracht toegepast op projecten die al geheel of gedeeltelijk zijn uitgevoerd.
  3. Sloop/nieuwbouwprojecten vallen buiten deze regeling omdat deze woningen al aardgasvrij moeten worden opgeleverd.

Je wordt aangemeld bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) als je een lening krijgt. Deze lening valt namelijk onder een persoonlijke lening (consumptief krediet) en heeft geen hypothecair onderpand.

Je kunt altijd extra aflossen, met een minimum van € 250,- per keer of de lening in zijn geheel in één keer aflossen. Je betaalt hier geen boete over.

Meer informatie over Regeling Aardgasvrij Wonen

Je kunt contact opnemen met de gemeente via onderstaande contactgegevens en hierbij duidelijk aangeven dat het gaat om Regeling Aardgasvrij Wonen. We helpen je graag verder.

Je kunt ook mailen naar: gemeente@eemsdelta.nl

Mogelijkheden

In Middelstum is een demowoning op afspraak te bezichtigen. In de expositieruimte bij deze woning laat men diverse opties zien met betrekking tot aardgasvrij wonen zoals een warmtepomp, vloerverwarming en isolatiematerialen. Hierdoor krijg je een beeld van de mogelijkheden.

Via duurzamedemowoning@eemsdelta.nl kun je een afspraak maken om de demowoning te bezoeken.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.