Duurzame woningen

In het Klimaatakkoord staat dat woningen duurzaam verwarmd moeten worden. Dit betekent dat er minder energie verloren mag gaan door slechte isolatie en dat er geen gebruik meer gemaakt wordt van aardgas. In Eemsdelta wordt hard gewerkt om dit uit te voeren.

Hulp voor verduurzaming

Informatie

Leningen