Regels over bouwen

De overheid stelt regels op over hoe het gebied ingericht mag worden. Regels voor wegen, wijken en gebouwen staan in verschillende documenten.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad bepaalt hoe grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld op welke plek je mag bouwen en in welk gebouw een bedrijf mag komen. Dit staat in bestemmingsplannen. Ga je bouwen of een bedrijf beginnen? Jouw plan moet dan voldoen aan de regels die in het bestemmingsplan staan. Ook als je plan voldoet, kan het zijn dat je een omgevingsvergunning nodig hebt. 

Waar vind je de bestemmingsplannen van Eemsdelta?

Kijk hiervoor op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als je op een adres klikt, zie je de regels en plannen die daar gelden.

Hulp nodig bij het inzien van een bestemmingsplan?

Wil je meer weten over een bestemming? Bijvoorbeeld omdat je wilt gaan verbouwen? En vind je het lastig om de bestemmingsplannen online te lezen? Bel of mail ons dan. De medewerkers van de gemeente Eemsdelta helpen je graag.

Welstandsnota

De gemeente heeft regels opgesteld over hoe we samen zorgen dat Eemsdelta een aantrekkelijke omgeving is. Dit staat in het welstandsbeleid of een welstandsnota. Vraag je een vergunning aan voor het bouwen of verbouwen van een gebouw? Dan kan het zijn dat de gemeente een advies vraagt aan de welstandscommissie.

Archeologische vondsten

Op veel plaatsen kun je in de grond sporen en voorwerpen vinden van vroeger. Dit noemen we archeologische vondsten. Door die te onderzoeken kunnen we meer te weten komen over het verleden.

Op een plek waar we archeologische vondsten verwachten, kunnen regels gelden. Je mag er misschien niet zomaar graven. Of je moet eerst een onderzoek laten doen. Het kan dus gevolgen hebben voor je bouwplannen. Op de archeologische beleidsadvieskaart staat waar we deze vondsten verwachten.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.