Regionale Energie Strategie

Algemeen

Het doel van het klimaatakkoord is om de CO2-uitstoot sterk te verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Iedere regio maakt daarom een regionale energiestrategie. De Groninger gemeenten en de Provincie Groningen hebben samen de Regionale Energiestrategie Groningen vastgesteld.

Bekijk de Regionale Energiestrategie Groningen.

Over Regionale Energie Strategie

Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het klimaatakkoord.

Het klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het doel is om de CO2-uitstoot sterk te verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990.

Meer informatie over het klimaatakkoord via de website van de rijksoverheid.

Eén van de afspraken is dat Nederland inventariseert waar en hoe het best duurzame elektriciteit opgewekt kan worden en wat er al gebeurt. Dit moet worden vastgelegd in de zogenaamde Regionale Energie Strategie. Om deze taak behapbaar te maken is Nederland opgedeeld in 30 energieregio's. Elke regio heeft in kaart gebracht wat ze al doet en op korte termijn nog gaan doen. De provincie Groningen vormt één van de 30 energieregio's. 

Windmolens

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.