Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen

De subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen biedt ondersteuning aan culturele instellingen. Door deze regeling kunnen zij een basissubsidie, project- of stimuleringssubsidie aanvragen.

Wat is de regeling Kunst, Cultuur en Evenementen?

In Eemsdelta is er op gebied van kunst en cultuur veel te doen en om van te genieten. We kennen een groot aantal culturele instellingen. Wij vinden het belangrijk om hen te ondersteunen. 

Vanaf 1 januari 2023 geldt de nieuwe gecombineerde subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen. Deze regeling zorgt voor een evenredige verdeling van het subsidiebudget en hierdoor komen nu meer culturele instellingen in aanmerking voor subsidie. 

De regeling kent drie soorten subsidies:

  1. Basissubsidie
  2. Projectsubsidie
  3. Stimuleringssubsidie

Op deze pagina vind je per subsidie een uitleg. Ook lees je hoe je het aanvraagformulier kunt opvragen.

Voor wie is de regeling?

Deze regeling kan alleen gebruikt worden door culturele instellingen die zijn gevestigd en/of aantoonbaar actief zijn in de gemeente Eemsdelta. Onder culturele instellingen verstaan wij amateurkunstverenigingen, muziekverenigingen, musea en expositieruimtes, erfgoedverenigingen en evenementenorganisaties zonder winstoogmerk.

De subsidies

Hieronder lees je per subsidie:

  • hoe hoog de bedragen zijn
  • tot wanneer je het kunt aanvragen
  • hoe je het kunt aanvragen.

De 3 subsidies

De basissubsidie is bedoeld voor de instandhouding van een culturele instelling.

Hoogte basissubsidie

De basissubsidie is een vast bedrag per jaar. De hoogte van deze basissubsidie is vastgelegd in de subsidieregeling en we maken hierbij het volgende onderscheid:

Bedragen basissubsidie
Instelling Subsidiebedrag

Muziekverenigingen

 € 2.000 maximaal plus € 50 extra subsidie per betalend lid

Erfgoedverenigingen

€ 500 maximaal

Amateurkunstverenigingen

€ 500 maximaal

Musea* en expositieruimten
(die al een subsidie ontvangen)

€ 2.500 maximaal tot 2 exposities/presentaties per jaar

€ 4.000 maximaal bij meer dan 2 exposities/presentaties per jaar

* Voor musea gelden bijzondere voorwaarden. Kijk hiervoor bij artikel 6c van de regeling.

Wanneer kun je het aanvragen?

De basissubsidie kun je 1 x per jaar aanvragen. Stuur de aanvraag vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Voorbeeld: een aanvraag voor een basissubsidie voor 2024 stuur je dus vóór 1 september 2023 naar ons toe.

Uitzondering basissubsidie voor 2023

Omdat de nieuwe subsidieregeling na 1 september 2022 is vastgesteld, kan de basissubsidie voor 2023 nog worden aangevraagd in het eerste kwartaal van 2023. De aanvraag moet dan vóór 31 maart 2023 bij ons binnen zijn.

Hoe vraag je het aan?

Vraag via de link hieronder het aanvraagformulier op. Je ontvangt het dan direct via mail. Hiervoor hebben we alleen je mailadres nodig.

Vraag het formulier Aanvraag Basissubsidie op.

De projectsubsidie is voor het organiseren van eenmalige culturele activiteit of evenement.

Hoogte projectsubsidie culturele activiteit

  • De projectsubsidie voor een eenmalige culturele activiteit is 1/3 van de begroting met een maximum van € 2.500.
  • Voor een aanvrager die ook een basissubsidie ontvangt, is de maximale bijdrage € 1.500. Let hierbij goed op de voorwaarden. Deze lees je in artikel 5, lid 2 van de regeling.

Hoogte projectsubsidie evenement

  • De projectsubsidie voor een evenement is 1/3 van de begroting met een maximum van € 2.500.
  • Gaat het om een evenement op aantoonbaar meerdere dagen en/of locaties? Of heeft het een (inter)nationale programmering? Dan kan de subsidie worden verhoogd tot maximaal € 5.000.

Wanneer kun je het aanvragen?

Dat kan tot uiterlijk 8 weken voordat de activiteit of het evenement start.

Hoe vraag je het aan?

Vraag via de link hieronder het aanvraagformulier op. Je ontvangt het dan direct via mail. Hiervoor hebben we alleen je mailadres nodig.

Vraag het formulier Aanvraag Projectsubsidie op.

De stimuleringssubsidie is bedoeld voor het versterken van de kwaliteit van de kunstbeoefening en/of de zelfredzaamheid van culturele instellingen en evenementenorganisaties. Bijvoorbeeld trainingen, cursussen of workshops op gebied van regie, choreografie, fondswervingen, promotie etc.

Wanneer kun je het aanvragen?

Dat kan tot uiterlijk 8 weken voordat de activiteit start.

Hoe vraag je het aan?

Vraag via de link hieronder het aanvraagformulier op. Je ontvangt het dan direct via mail. Hiervoor hebben we alleen je mailadres nodig.

Vraag het formulier Aanvraag Stimuleringssubsidie op.

Meer informatie

Op Overheid.nl staat de volledige tekst van de subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen.

Heb je vragen? Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. Bel ons op telefoonnummer 14 0596 of mail naar cultuur@eemsdelta.nl.