Versterking Zandplatenbuurt Delfzijl

Algemeen

De bewoners van de Zandplatenbuurt krijgen de mogelijkheid om te verhuizen naar een nieuwe woning in Delfzijl. Zowel huurders als mensen met een koopwoning. De komende jaren worden op diverse plekken in Delfzijl woningen gebouwd.

Meer informatie over de nieuwbouwlocaties is te vinden op www.thuisindelfzijl.nl.

Het project in 't kort

  • Woningeigenaren krijgen een budget waarmee ze een nieuwe woning kunnen kopen. Dit budget is gebaseerd op hun huidige woning.
  • Bewoners kiezen zelf de locatie, soort en grootte van hun nieuwe woning. 
  • De nieuwe woningen zijn veilig en duurzaam. Dat houdt in: aardbevingsbestendig, aardgasvrij en optimaal geïsoleerd.

Wie doet wat?

  • Als gemeente Eemsdelta begeleiden wij woningeigenaren bij het hele proces. Woningcorporatie Acantus begeleidt de huurders.

  • Als gemeente Eemsdelta zorgen wij samen met woningcorporatie Acantus voor de uitvoering van de sloop en nieuwbouw. Dit doen we in samenwerking met de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt.
  • De versterkingsoperatie wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wanneer is het klaar?

De planning is dat de bewoners van Zandplatenbuurt Noord uiterlijk in 2024 een nieuwe woning hebben. Voor bewoners van de Zandplatenbuurt Zuid zal dat in 2025 zijn.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.