Wie mag stemmen?

Algemeen

Om te stemmen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Woensdag 15 maart 2023 zijn er twee verkiezingen: de waterschapsverkiezingen en de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Voor beide verkiezingen gelden andere voorwaarden.

Wie mag stemmen?

Je mag stemmen voor de leden van de Provinciale Staten als:

  • Je de Nederlandse nationaliteit hebt.
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen.
  • Je niet uitgesloten bent van het kiesrecht.
  • Je op 30 januari 2023 staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen in de gemeente Eemsdelta.

Je mag stemmen voor de waterschapsverkiezingen als je:

  • de Nederlandse nationaliteit hebt, EU-burger bent of een niet-Nederlandse nationaliteit hebt met een geldige verblijfsvergunning.
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen.
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.
  • op 30 januari 2023 staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen in de gemeente Eemsdelta.

Wat heb je nodig om te stemmen?

Je hebt de volgende zaken nodig om jouw stem uit te kunnen brengen:

  • Je stempas (onbeschadigd). De stempas ontvang je uiterlijk woensdag 1 maart 2023 per post.
  • Geldig identiteitsbewijs; paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het legitimatiebewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn (geldig tot 15 maart 2018 of een latere datum).

Stemmen is een recht

Je bent niet verplicht om te stemmen. Stemmen is een recht in Nederland. Je mag zelf bepalen of je stemt. Kun je zelf niet stemmen? Dan kun je iemand anders machtigen om voor jou te stemmen.

Meer weten over machtigen.

Hulp bij het stemmen

Hulp bij het stemmen

Het recht om te stemmen is een individueel recht. Dat betekent dat iedereen het recht heeft zelfstandig te stemmen zonder dat anderen hen beïnvloeden. Een kiezer met een verstandelijke beperking kan wel iemand anders machtigen om te stemmen. Bijvoorbeeld een ouder of verzorger. De kiezer geeft zelf aan op wie de gemachtigde de stem uitbrengt.

Meer weten over machtigen.

Kiezers met een geestelijke beperking mag je niet helpen in het stemhokje. De kiezer stemt alleen. Je mag wel uitleg geven buiten het stemhokje.

Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mag je helpen in het stemhokje. Dit gaat dan bijvoorbeeld om blinden en slechtzienden of mensen met Parkinson.

Heb je vragen?

Met vragen kun je terecht bij Bureau Verkiezingen via telefoonnummer 14 0596. Je kunt ook een mail sturen naar verkiezingen@eemsdelta.nl. We helpen je graag.

Meer informatie over verkiezingen

Meer informatie over de verkiezingen vind je op: de website van de Kiesraad en op de website van de Rijksoverheid.