Bomen kappen

Algemeen

Soms kan het kappen, ingrijpend snoeien of verplanten van bomen niet worden voorkomen. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn, voor gevaar zorgen of omdat ze door een ruimtelijke ontwikkeling niet op de plek kunnen blijven staan. Vaak heb je dan een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt voor bomen op particulier terrein , voor bomen in de openbare ruimte en binnen- en buiten de bebouwde kom.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

De regels voor het kappen van bomen zijn opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening Eemsdelta 2022 via de website overheid.nl (zie artikel 4:10 t/m 4:12). De regels gelden binnen- en buiten de bebouwde kom.

Bomen op particulier terrein

In de onderstaande gevallen is een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van bomen op particulier terrein:  

 • De boom heeft een stamdiameter van 35 centimeter of meer op 1,30 meter hoogte. De boom is daarmee potentieel monumentaal of monumentaal.
 • De boom is monumentaal of potentieel monumentaal en staat geregistreerd in het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting.
 • De boom is geplant in het kader van een eerdere herplantplicht.

Bomen in de openbare ruimte

In onderstaande gevallen is een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van bomen in de openbare ruimte (gemeentelijke bomen):  

 • De boom heeft een stamdiameter van 20 centimeter of meer op 1,30 meter hoogte.
 • Het betreft een beplantingsvak van bos of bosplantsoen van meer dan 100 m² met een natuurlijke groeihoogte van meer dan twee meter.
 • De boom is monumentaal of potentieel monumentaal en staat geregistreerd in het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting.
 • De boom is geplant in het kader van een eerdere herplantplicht.

Aanvragen

Je vraagt een omgevingsvergunning aan via de webpagina Omgevingsvergunning.
Hier kun je ook nagaan of je een omgevingsvergunning nodig hebt door een vergunningcheck te doen. 

Beoordeling aanvraag

Bij de aanvraag zijn een aantal afwegingen belangrijk, zoals:

 • belang voor het kappen van de boom.
 • belang voor het behoud van de boom.

We verlenen een omgevingsvergunning als het belang voor het kappen opweegt tegen het belang voor duurzaam behoud van de boom. 

Bomen herplanten

Voor iedere gekapte boom waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, moet een boom worden teruggeplant. Dit hoeft niet als er op de herplantlocatie of in de directe omgeving geen ruimte is om een nieuwe boom te planten.

Herplant niet mogelijk of sprake van onrechtmatige kap?

Is hier sprake van, dan kan er een financiële compensatie worden opgelegd. Een erkende taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) bepaalt dan de waarde van de financiële compensatie.

Regels voor houtopstanden

In de gemeente Eemsdelta gelden regels voor de manier waarop we met bomen omgaan. Die regels zijn vastgelegd in de Beleidsregels voor houtopstanden. Door die regels kunnen de verschillende belangen om bomen te beschermen, te kappen of te herplanten worden beoordeeld. In de beleidsregels is het volgende opgenomen: 

 • Beoordeling van gevaar, schade of hinder door bomen
 • Toelichting op de waarde van bomen
 • Regels over de herplant van bomen
 • Regels over de bescherming van gemeentelijke bomen

De regels voor houtopstanden zijn opgenomen in het Gemeenteblad van Eemsdelta

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.