In contact met de raad

Algemeen

Iedereen kan met de raad in contact komen via een brief of mail. Of tijdens een vergadering van de raad. Dat heet inspreken.

Een brief of mail sturen

Stuur de brief of mail naar de griffie, dan zorgen zij dat alle raadsleden het ontvangen. 

Let op!

Het kan zijn dat een raadslid daarna over de mail of brief wil spreken tijdens de raadsvergadering. Dan komt de inhoud anoniem op de agenda.

Inspreken tijdens een vergadering

Tijdens een vergadering van de gemeenteraad is het mogelijk om spreektijd te krijgen. De inspreker krijgt dan via een microfoon het woord. De spreektijd is maximaal 5 minuten (bij meerdere sprekers kan dit korter zijn).

  • Inspreken tijdens een raadsvergadering? Dit kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan. 
  • Tijdens een raadscommissievergadering kan er ook ingesproken worden over onderwerpen die niet op de agenda staan.

Inspreken kan alleen na aanmelding vooraf

Stuur hiervoor een mail naar de griffie. Dit moet minimaal één dag voor de vergadering. Vermeld  in de mail het telefoonnummer en het onderwerp, dan neemt de griffie contact op. 

Let op!

  • In de bijdrage mogen geen namen van ambtenaren genoemd worden.
  • De vergaderingen zijn openbaar en iedereen kan de uitzending bekijken via de website van de gemeenteraad. De insprekers komen in beeld.

Vragen?

Bel of mail dan naar de griffie. Kijk voor alle contactgegevens op de pagina van de griffie.