Griffie

Algemeen

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. Ook is de griffie de schakel tussen raad, college van B&W en inwoners.

Waarvoor kunnen inwoners terecht bij de griffie?

Stuur berichten voor de raad of een raadslid naar de griffie. Zij zorgen dan dat de juiste persoon het bericht ontvangt. Het kan zijn dat een raadslid daarna over het bericht wil spreken tijdens de raadsvergadering. Dan komt de brief anoniem op de agenda.

Inspreken tijdens een vergadering? Meld dit dan minimaal 1 dag vóór de vergadering bij de griffie. Meer informatie hierover staat op de pagina over inspreken.

Wie zitten er in het griffieteam?

Naast de raadsgriffier zijn er nog meer functies bij de griffie. Op de website van de raad staat wie er in het griffieteam zitten.

Drie medewerkers van de griffie zitten aan de vergadertafel en kijken om naar de fotograaf
Twee griffiemedewerkers en de raadsgriffier

Hoe is de griffie te bereiken?

Dat kan op verschillende manieren:

Mail persvragen naar griffie@eemsdelta.nl.