Financiële documenten

Algemeen

De gemeente heeft inkomsten en uitgaven. Daar maken we ieder jaar plannen voor en leggen verantwoording af. Dat staat in verschillende documenten, zoals de begroting, kadernota/voorjaarsnota en jaarrekening.

Begrotingscyclus

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) biedt de financiële documenten verdeeld over het jaar in een vaste volgorde aan de gemeenteraad aan. Dit noemen we de begrotingscyclus.

Wat staat er in de financiële documenten?

Hieronder lees je wat er in de belangrijkste documenten staat en in welke maand de gemeenteraad ze behandelt.

Uitleg over financiële documenten

In de begroting kijkt de gemeente vooruit naar volgend jaar. Welke inkomsten en uitgaven verwachten we? Waar wordt het geld aan besteed? Welke keuzes heeft de gemeenteraad gemaakt?

De gemeenteraad behandelt de begroting voor het volgende jaar altijd in november. In de loop van het jaar kunnen er wijzigingen zijn. Die behandelt de raad dan tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. 

In een kadernota/voorjaarsnota staat:

  • de financiële tussenstand van dit jaar en 
  • een vooruitblik van de uitgaven en inkomsten voor de komende 4 jaar. 

De gemeenteraad behandelt de kadernota altijd in juni of juli.

In de jaarrekening kijkt de gemeente terug naar vorig jaar. Wat is er gedaan? Is bereikt wat de gemeente wilde bereiken? En heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? 

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening van vorig jaar altijd in juni of juli.

Documenten bekijken

De gemeenteraad controleert alle financiële documenten en stelt ze vast tijdens de raadsvergaderingen. Op de website van de gemeenteraad vind je alle documenten. Ook kun je video's van de raadsvergaderingen bekijken. Zo weet je wat er is besproken tijdens de behandeling van elk agendapunt.

Hieronder vind je de links naar de financiële documenten die de raad het laatst heeft behandeld:

Zoek je een ander document? Gebruik dan op de website van de gemeenteraad de zoekfunctie.

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.