Legitimatie verplicht

Algemeen

Op dit moment zijn er geen verkiezingen gepland.
Zodra er weer verkiezingen zijn, werken we deze pagina bij.

Legitimeren bij het stemmen

Identiteitsbewijs

Bij de verkiezingen mag je een identiteitsbewijs gebruiken dat maximaal vijf jaar verlopen is. Je mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waarop staat “geldig tot 16 maart 2018” of elke latere datum.

Wil je stemmen, maar heb je geen (geldig) identiteitsbewijs? Vraag dan op tijd een nieuwe aan. Hiervoor kun je een afspraak maken met Burgerzaken. Bekijk hiervoor de website van de gemeente waar je woont.

Daarnaast kun je iemand schriftelijk machtigen om voor jou te stemmen. In dat geval controleren wij jouw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen.

Meer weten over machtigen?

Wil je dat iemand anders jouw stem uitbrengt? Dan kan je een ander machtigen. Houd rekening met de volgende voorwaarden:

Provinciale Staten:

  • De persoon die je machtigt woont in dezelfde gemeente (in geval van  een onderhandse volmacht).
  • De persoon die je machtigt woont in dezelfde provincie (in geval van een schriftelijke volmacht).
  • De persoon die je machtigt heeft een (kopie) van jouw identiteitsbewijs. Jouw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Waterschapsverkiezing:

  • De persoon die je machtigt woont in dezelfde gemeente (in geval van  een onderhandse volmacht).
  • De persoon die je machtigt stemt voor dezelfde waterschapsverkiezing (in geval van een schriftelijke volmacht).
  • De persoon die je machtigt heeft een (kopie) van jouw identiteitsbewijs. Jouw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Meer weten over machtigen?

Ben je jouw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? Dan kun je nog steeds je stem uitbrengen. Dan gelden de volgende voorwaarden:

  • Breng een (kopie van de) vermissingsverklaring van de gemeente mee.
  • Neem een pas of document mee met daarop jouw naam en foto.

Heb je iemand gemachtigd om voor jou te stemmen? Dan is het belangrijk dat de gemachtigde zich ook aan deze voorwaarden houdt.

Meer weten over machtigen?

Heb je vragen?

Met vragen kun je terecht bij Bureau Verkiezingen via telefoonnummer 14 0596. Je kunt ook een e-mail sturen naar verkiezingen@eemsdelta.nl. We helpen je graag.

Meer informatie over verkiezingen

Meer informatie over de verkiezingen vind je op: de website van de Kiesraad en op de website van de Rijksoverheid.