Machtigen

Algemeen

Kun je niet zelf stemmen tijdens de verkiezingen in maart? Bijvoorbeeld vanwege werk, ziekte of verblijf in buitenland? Dan kun je iemand machtigen om namens jou te stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht.

Machtigen

  De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen, de gemachtigde, mag bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maximaal 2 volmachten aannemen. Dit geldt ook voor de waterschapsverkiezingen. Hij of zij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

  Je kunt op twee manieren iemand machtigen om namens jou te stemmen:

  • Met een onderhandse volmacht.
  • Met een schriftelijke volmacht.

  Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor je gaat stemmen een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens jou kan stemmen toegestuurd.

  Machtigen

  Onderhands machtigen kan alleen als jij en de gemachtigde in dezelfde gemeente staan ingeschreven en de gemachtigde daar stemt. Mocht je uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf te stemmen, dan kun je de onderhandse machtiging intrekken en jouw stempas terugvragen en gebruiken om zelf te stemmen. Daarnaast geldt voor de waterschapsverkiezingen dat de gemachtigde voor hetzelfde waterschap zijn stem mag uitbrengen.

  • vul de gegevens in op de achterkant van jouw stempas.
  • zet je handtekening.
  • laat ook de gemachtigde zijn/haar handtekening zetten.
  • geef de gemachtigde (een kopie van) jouw identiteitsbewijs mee of een duidelijke foto op de smartphone. Jouw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 15 maart 2018 of later).
  • de gemachtigde stemt met jouw stempas en de kopie van jouw identiteitsbewijs.
  • de gemachtigde moet zich legitimeren op het stembureau.
  • de gemachtigde moet de volmachtstem gelijktijdig uitbrengen met zijn/haar eigen stem.

  Provinciale Staten: Een schriftelijke volmacht gebruik je bijvoorbeeld als je iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Eemsdelta woont maar wel in dezelfde provincie geregistreerd staat

  Waterschapsverkiezingen: Een schriftelijke volmacht gebruik je bijvoorbeeld als je iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Eemsdelta woont maar wel voor dezelfde waterschapsverkiezing stemt.

  Aanvragen schriftelijke volmacht

  Je vraagt een schriftelijke volmacht altijd aan bij de gemeente waar je op 30 januari 2023 ingeschreven staat. 

  Het aanvragen van een schriftelijke volmacht kan op 2 manieren:

  1. digitaal
  2. fysiek (op papier)
  Digitale aanvraag

  Binnenkort is het mogelijk om via de website van de gemeente Eemsdelta digitaal een schriftelijke volmacht aan te vragen. Hiervoor heb je een DigiD nodig. 

  Fysieke aanvraag (op papier)

  Je vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar je op 30 januari 2023 ingeschreven staat. Als dat Eemsdelta is, vraag je de schriftelijke volmacht zo aan:

  • Het benodigde formulier (verzoek om bij volmacht te stemmen) vraag je telefonisch op bij het Klant Contact Center of per mail via verkiezingen@eemsdelta.nl.
  • Jij en degene die voor je gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen.
  • Het ingevulde en ondertekende formulier kun je op een aantal manieren aanleveren:
   • per post sturen naar: Bureau Verkiezingen, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.
   • inleveren bij de balie in het gemeentehuis t.a.v. Bureau Verkiezingen. Dit kan bij de locaties in Appingedam, Delfzijl en Loppersum, zie contactgegevens onderaan deze pagina. Als je het formulier aan de balie inlevert, laat je jouw identiteitsbewijs zien.

  Let op: Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen.

  Belangrijk om te weten

  Samengevat:

  • Je kunt op twee manieren iemand machtigen om namens jou te stemmen (onderhands of schriftelijk).
  • Het aanvragen van een schriftelijke volmacht kan op 2 manieren: fysiek (op papier) of digitaal.

  • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 door de gemeente zijn ontvangen.
  • Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor je gaat stemmen een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens jou kan stemmen toegestuurd.

  Heb je vragen?

  Met vragen kun je terecht bij Bureau Verkiezingen via telefoonnummer 14 0596. Je kunt ook een mail sturen naar verkiezingen@eemsdelta.nl. We helpen je graag.

  Meer informatie over verkiezingen

  Meer informatie over de verkiezingen vind je op: de website van de Kiesraad en op de website van de Rijksoverheid.