Vragenlijst inwoners

Algemeen

Als gemeente maken we beleid en plannen over wat er in de gemeente moet gebeuren. Dit doen we zoveel mogelijk samen met inwoners.
Hiervoor zetten we ook de inwonersenquête (vragenlijst) in. Hieronder de uitkomsten van het onderzoek van 2021.

Waarom doen we dit onderzoek?

Via dit onderzoek willen we graag te weten komen hoe tevreden inwoners zijn over hun leefomgeving, of ze wel eens overlast ervaren, maar ook of ze zich af en toe eenzaam voelen. Zo blijven wij op de hoogte van de wensen en ideeën van inwoners en sluiten onze plannen aan op wat er leeft en speelt in Eemsdelta. Het onderzoek herhalen we elke 2 jaar. In 2021 hebben we dit onderzoek voor het eerst gedaan. De resultaten van het onderzoek van 2023 kun je vinden op de webpagina Meedenken over je buurt

Het nalezen van de resultaten van het onderzoek van 2021 kan hieronder.

Resultaat inwonersenquête gemeente Eemsdelta 2021

In 2021 konden 14.000 inwoners de inwonersenquête van de gemeente invullen. De vragen gingen onder andere over de leefomgeving, veiligheid, vrije tijd en vrijwillige hulp. Hierbij delen we de uitkomsten. 

Kun je het bestand niet lezen, bijvoorbeeld door een handicap? Eronder staat ook een uitleg per categorie, in tekst. 

Resultaten per categorie (uitleg infographic in tekst)

 • In totaal zijn er 14.000 enquêtes uitgezet. 28% van de inwoners hebben de vragenlijst ingevuld.
 • Inwoners geven hun gezondheid gemiddeld een 7,5.
 • Inwoners geven hun leven gemiddeld een 7,7.
 • Inwoners van de provincie Groningen geven hun gezondheid gemiddeld een 7,6. (bron: Sociaal Planbureau Groningen, 2019).
 • Bijna 1 op de 3 inwoners wil vaker meedoen aan een onderzoek van de gemeente.
 • 1 op de 4 inwoners voelt zich wel eens eenzaam. Landelijk is dit een 7,9. (bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2019)
 • 26,7% heeft geen mening over het voorzieningenaanbod in het gebied. 10,8% vindt het voorzieningenaanbod beter geworden in het gebied. 33,8% vindt het voorzieningenaanbod gelijk gebleven in het gebied. 28,7% vindt het voorzieningenaanbod achteruit gegaan in het gebied.
 • 77% voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in het gebied. Bijna 90% van de inwoners voelt zich in redelijke tot zeer sterke mate verbonden met de streek.  
 • Inwoners geven hun woning gemiddeld een 7,7. Inwoners geven hun woonomgeving gemiddeld een 7,4.
 • 52% geeft aan zeker niet te gaan verhuizen. 17% geeft aan niet te weten of ze gaan verhuizen. 20% geeft aan op lange termijn (langer dan 2 jaar) te gaan verhuizen. 11% geeft aan op korte termijn (binnen 2 jaar) te gaan verhuizen. 
 • 54% vindt zijn/haar eigen omgeving kindvriendelijk. 26% vindt zijn/haar eigen omgeving niet kindvriendelijk.
 • 79% voelt zich zelden of nooit onveilig in eigen omgeving. Veel inwoners geven aan vaak last te hebben van gevaarlijke verkeerssituaties/hard rijders en hondenpoep.
 • 23% is ontevreden of zeer ontevreden over verkeersveiligheid in eigen omgeving. 50% is tevreden of zeer tevreden over de verkeersveiligheid in eigen omgeving.
 • Inwoners bezoeken in hun vrije tijd het vaakst: een restaurant of café, een festival, braderie of evenement en de bioscoop.  
 • Ruim 53% heeft het afgelopen jaar één of meerdere keren per maand gesport.
 • Meer dan een derde van de inwoners van 18 jaar of ouder doet vrijwilligerswerk. Inwoners die aan vrijwilligerswerk doen, zetten zich in voor: godsdienstige organisaties, sportverenigingen en buurtverenigingen. 

Met vrijwillige hulp bedoelen we hulp zonder betaling.

 • Inwoners kunnen meestal vrijwillige hulp krijgen voor: klusjes in en om het huis, op het huis passen en hulp in de huishouding.

Achtergrond inzet inwonersenquête

In september en oktober 2021 hebben 14.000 inwoners een vragenlijst kunnen invullen over het wonen en leven in de gemeente Eemsdelta. Met een reactiehoogte van 28% zitten we boven de grens die we nodig hebben om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De uitkomsten kunnen we daardoor beschouwen als een goede afspiegeling van onze inwoners. De gemeente wil steeds meer plannen en beleid maken met inwoners en daarvoor is het nodig te weten hoe iedereen denkt over het wonen en leven in hun  dorp of wijk. 

Heb je vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.