Waar kun je terecht?

Algemeen

Overzicht van overheden, instellingen, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties die een rol spelen in het aardbevingsdossier.

Schade en versterking

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Onafhankelijke organisatie die (materiële en immateriële) aardbevingsschade afhandelt. Hier meld je schade en vind je informatie over het proces. Het IMG voert ook de waardedalingsregeling uit.

Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Uitvoeringsorganisatie van gemeenten in het aardbevingsgebied, provincie Groningen en rijksoverheid. Werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het aardbevingsgebied. Heeft versterkingspunten op diverse plekken waar je terecht kan met vragen.

Nationale Ombudsman

Per 1 januari 2022 zijn de werkzaamheden van de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning (dhr. Leendert Klaassen) overgedragen aan de Nationale Ombudsman. Je kunt bij de Nationale Ombudsman terecht met jouw vragen, signalen en klachten over zowel de schadeafwikkeling als de versterking.

Commissie Bijzondere Situaties

Spelen in jouw situatie extra problemen die door de regelingen onvoldoende worden opgelost? Meld je bij de onafhankelijke Commissie Bijzondere Situaties. Misschien kom je in aanmerking voor de regeling Vangnet Bijzondere Situaties.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Voert de Regeling Waardevermeerdering uit, een regeling voor woningeigenaren in het aardbevingsgebied. Deze regeling geeft recht op subsidie om je woning duurzamer te maken als je aardbevingsschade hebt.

Arbiter bodembeweging

Behandelde tot juli 2020 geschillen in oude schadezaken. Deze organisatie bestaat niet meer. Je kunt nog wel oude uitspraken in arbitragezaken bekijken op de gearchiveerde website.

Versterkingspunten

Heb je vragen over de (mogelijke) versterking van je woning? Dan kun je terecht bij een versterkingspunt van de Nationaal Coördinator Groningen.

Bel voor een afspraak bij een van de versterkingspunten via 088 - 041 44 77 of gebruik het contactformulier van Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

De contactgegevens en extra informatie vind je op deze webpagina van de NCG.

Adressen versterkingspunten:

  • Appingedam: Woldweg 18 (voormalig kantoor De Eendracht).
  • Delfzijl: Waddenweg 22 (in de brede school).
  • Loppersum: Wijmersweg 43.

Informatie en advies

Erfgoedloket Groningen

Informatie- en steunpunt voor eigenaren en bewoners van monumentale en karakteristieke panden. Geeft advies over schadeherstel en versterking.

Gronings Perspectief

Samenwerking van de Rijksuniversiteit Groningen en het Sociaal Planbureau. Doet in opdracht van de NCG onderzoek naar veiligheidsbeleving, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers.

Nationaal Programma Groningen

Programma waarin het Rijk, de regio, inwoners, organisaties en bedrijven samen bouwen aan de toekomst van Groningen. Gericht op economische versterking, kwaliteit van leefomgeving, energietransitie en duurzaamheid.

Economic Board Groningen (EBG)

Draagt bij aan de groei van duurzame werkgelegenheid en economie in het aardbevingsgebied. Verstrekt krediet aan ondernemers.

Ombudsman en Kinderombudsman

De Nationale Ombudsman helpt je als je een klacht hebt over de overheid. De Ombudsman komt ook op voor de belangen van inwoners van het aardbevingsgebied. De Kinderombudsman komt op voor kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied.

Belangenverenigingen

Groninger Bodem Beweging

Komt op voor de belangen van Groningers die schade hebben door de gaswinning. Adviseert de NCG.

Groninger Gasberaad

Komt op voor het behoud van het karakter en de identiteit van het aardbevingsgebied. Zorgt ervoor dat inwoners betrokken worden bij de maatregelen. Adviseert de NCG.

Stut-en-Steun

Geeft onafhankelijke, gratis ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met de gevolgen van aardbevingen door gaswinning.

Vereniging Groninger Dorpen

Zet zich in voor de leefbaarheid op het platteland en komt op voor de belangen van dorpsbewoners.

Overheid en bedrijven

Provincie Groningen

Heeft een coördinerende rol in de aanpak van de aardbevingsproblematiek. Overlegt met het Rijk, gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)

Op de website rijksoverheid.nl staat informatie over gaswinning in Groningen.

Ministerie van Economische Zaken (EZK)

De gaswinning in Groningen valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Commissie die de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) adviseert over de veiligheid in Groningen als gevolg van de gaswinning.

Veiligheidsregio Groningen

Komt in actie in noodsituaties, zoals een aardbeving. In de veiligheidsregio werken overheden, politie, hulpverleningsdiensten, ziekenhuizen en nutsbedrijven samen.

Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Het bedrijf dat aardgas uit de grond haalt, waardoor aardbevingen kunnen ontstaan. De NAM betaalt mee aan maatregelen om bewoners te compenseren.