Wethouder Meindert Joostens

Meindert Joostens is wethouder namens de ChristenUnie.

Over Meindert Joostens

 • 2006-2020 wethouder in gemeente Delfzijl
 • sinds 2021 wethouder in gemeente Eemsdelta
 • woont in Delfzijl
Portretfoto wethouder Meindert Joostens

Taken

 • 3e locoburgemeester
 • Zorg
 • Wmo
 • Onderwijs (behalve Huisvesting)
 • Kunst en cultuur
 • Milieu/afval/duurzaamheid
 • Wadden (ontwikkeling kustgebied)

Projecten

 • Zorgtransitie Delfzijl en Loppersum
 • Cultuurcluster Molenberg Delfzijl
 • Kustontwikkeling

Is wethouder Meindert Joostens afwezig? Dan vervangt wethouder Hans Ronde hem.

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Fieldlab Practice Alfa-college Groningen (onbezoldigd)
 • Bestuurslid St. Netwerk Dementie Groningen (onbezoldigd)
 • Bestuurslid van het Zorg- en Veiligheidshuis (onbezoldigd)

Binnenkort vullen we deze lijst verder aan.

Spreekuur

Wil je een afspraak maken met de wethouder? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat. Geef duidelijk aan waarover je wilt praten.