College van B en W

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders zorgt dat de gemeente haar taken goed uitvoert. De gemeenteraad controleert het college.

Wie zitten in het college?

Het college van burgemeester en wethouders bestaat in Eemsdelta uit 1 burgemeester en 5 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt en adviseert het college. Elk collegelid heeft een takenpakket. Dat heet een portefeuille. Wil je meer weten over een collegelid? Bekijk hieronder dan de informatie (op naam):

Gemeentesecretaris Ronald Koch adviseert het college.

Vergaderingen

De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. Inwoners kunnen er niet bij zijn.

Het college neemt veel besluiten tijdens de vergaderingen. Deze besluiten staan op een besluitenlijst.

Bekijk de besluitenlijsten van het college van B&W.

Coalitieakkoord

In de gemeente Eemsdelta vormen 4 politieke partijen de coalitie. Zij hebben een coalitieakkoord gesloten voor 2021-2026 met de naam 'Samen werken aan onze toekomst'. Lees hieronder meer over het coalitie en het akkoord.

De coalitie en het akkoord

Met lef, ambitie en enthousiasme voor inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers een toekomstbestendig en leefbaar Eemsdelta realiseren. Waarbij we streven naar een inclusieve samenleving waar iedereen mee doet. Dat is de missie van de vier politieke partijen die het coalitieakkoord voor de gemeente Eemsdelta 2021-2026 hebben gesloten.

Het coalitieakkoord is tot stand gekomen na een formatieperiode onder leiding van Anno Wietze Hiemstra, die het coalitieakkoord heeft afgerond. Volgens de samenstellers gaat het niet om een ‘dichtgetimmerd’ coalitieakkoord en is het gericht op maximaal draagvlak in de samenleving en gemeenteraad. Ze willen in de komende 5,5 jaar ‘fors aan de slag met de uitdagende strategische opgaven en de ontwikkelkansen’.

Als fundament voor het coalitieakkoord is gekozen voor de zes maatschappelijke uitdagingen, die in oktober 2019 zijn vastgesteld in de Toekomstvisie “Eemsdelta Dichtbij!” door de gemeenteraden van Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het gaat om:

  1. Aardbevingen de baas
  2. Meer mensen aan de slag
  3. Voorbereid op minder mensen en het binden van jongeren
  4. Toekomstbestendige zorg en ondersteuning
  5. Verduurzamen van de energiebehoefte
  6. Recreatie en Toerisme

Wil je het coalitieakkoord lezen? Kijk dan bij punt 9 onder de raadsvergadering van 4 januari 2021. In de video kun je ook de behandeling van het akkoord terugkijken.

Contact

Wil je de burgemeester, een wethouder of de gemeentesecretaris spreken? Bel of mail dan naar het bestuurssecretariaat.