Woonvisie

In de woonvisie staat voor de komende 10 jaren het programma per stad, dorp en wijk waarmee de gemeente samen met bewoners, corporaties en anderen aan de slag wil.

Op 2 maart 2022 heeft de gemeenteraad de woonvisie Eemsdelta 2022-2032: Met vertrouwen aan de slag! vastgesteld.

Over de woonvisie Eemsdelta

De woonvisie is een document op hoofdlijnen, maar geeft wel per gebied aan wat er nodig is, de uitvoering en afspraken.  Een fijne woonplek is voor iedereen belangrijk.

  • Wat is daar precies voor nodig?
  • Naar welke woningen is veel behoefte?
  • Wat zijn de wensen van bijvoorbeeld starters of doorstromers?
  • Waar is uitbreiding van de woningvoorraad nodig?

In onze woonvisie wordt antwoord gegeven op dit soort vragen.

Bouwsteen

De woonvisie is een belangrijke bouwsteen voor het maken van afspraken met de corporaties en huurdersorganisaties en een uitnodiging aan ontwikkelaars, bewoners, organisaties om bij te blijven dragen aan onze toekomstbestendige kernen en een aantrekkelijke woonomgeving. 

Woningmarktonderzoek

De basis voor de woonvisie is een uitgebreid woningmarktonderzoek dat gemaakt is in samenwerking met woningcorporaties en huurdersadviesgroepen. Ook de dorps-en wijkverenigingen, makelaars en andere partijen hebben input geleverd voor de woonvisie. Via een inwonersenquête en online vragenlijst voor alle inwoners via deze website is ook informatie opgehaald en verwerkt in de woonvisie.

De woonvisie in een oogopslag

Deze informatie volgt binnenkort.

Heb je vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Wil je de woonvisie en het woningmarktonderzoek (digitaal) ontvangen? Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.