Woonvisie

In de woonvisie komt voor de komende jaren het programma per stad, dorp en wijk te staan waarmee de gemeente samen met bewoners, corporaties en anderen aan de slag wil.

De woonvisie van Eemsdelta maken we samen. Als inwoner weet je immers het beste wat er nodig is om plezierig te wonen. Via de link naar de online vragenlijst kon je hierover meedenken. Op dit moment kun je niet meer reageren. De vragenlijst is gesloten.

Over de woonvisie Eemsdelta

Goed en plezierig wonen. Daar willen we in alle wijken en dorpen van de gemeente Eemsdelta voor zorgen. Een fijne woonplek is voor iedereen belangrijk. Wat is daar precies voor nodig? Naar welke woningen is veel behoefte? Wat zijn de wensen van bijvoorbeeld starters of doorstromers? Waar is uitbreiding van de woningvoorraad nodig?

In een woonvisie wordt antwoord gegeven op dit soort vragen. De drie voormalige gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum hadden ieder een eigen woonvisie met eigen opzet. Voor de gemeente Eemsdelta maken we een nieuwe woonvisie waarbij we goed kijken naar de samenhang op de lokale woningmarkt. Het gaat om zaken als de sociale huur, koopwoningen en wonen met zorg. Maar ook over verduurzaming plus de versterkingsaanpak.

In de woonvisie van Eemsdelta komt voor de komende jaren het programma per stad, dorp en wijk te staan waarmee de gemeente samen met bewoners, corporaties en anderen aan de slag wil.

Bouwstenen

De gemeente hecht veel waarde aan de bijdrage van inwoners, organisaties en bedrijven bij het maken van beleid en plannen. Voor de woonvisie willen we zoveel mogelijk informatie krijgen. Dit doen we samen met het bureau KAW op verschillende manieren:

  • Kleinschalige bijeenkomsten voor de verenigingen van dorpsbelangen en wijk- en buurtorganisaties. De verenigingen hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de gesprekken.
  • Individuele gesprekken met organisaties en bedrijven zoals woningbouwcorporaties en makelaars.
  • In de grootschalige inwonersenquête die eind augustus naar de inwoners is verstuurd, staan een aantal vragen over wonen en leefbaarheid. Deze uitkomsten worden ook meegenomen in de woonvisie. 
  • Online vragenlijst voor alle inwoners via deze website.

Begin 2022 besluit van de gemeenteraad

Voor de woonvisie gebruiken we ook eerdere onderzoeken, recente cijfers en bestaande visies en rapporten. Het zijn allemaal bouwstenen om te komen tot een goede woonvisie van de gemeente Eemsdelta. 

In het najaar moet de woonvisie klaar zijn. De gemeenteraad neemt begin volgend jaar een besluit over de complete woonvisie. Daarna maken de gemeente, de corporaties en de huurdersorganisaties samen prestatieafspraken.

Online vragenlijst

Deze woonvisie maken we samen! Als inwoner weet je immers het beste wat er nodig is om plezierig te wonen. Via een online vragenlijst kun je reageren tot en met dinsdag 5 oktober 2021. Hoe meer reacties binnenkomen, hoe beter inzicht we krijgen in wat er leeft in je dorp, buurt of wijk. Alle reacties worden verwerkt in het najaar. Medio oktober zijn de voorlopige resultaten klaar. Een samenvatting wordt geplaatst op de website van de gemeente Eemsdelta. 

Doe je ook mee? Je vult de vragenlijst eenvoudig in. Alvast bedankt voor je deelname!

Online vragenlijst woonvisie

Luchtfoto gemeente Eemsdelta stedelijk gebied Appingedam Delfzijl

Heb je vragen?

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met onze contactpersoon: Ties-Jan Zemering via tiesjan.zemering@eemsdelta.nl.

Algemene vragen?

Bel of mail ons, dan helpen we je graag verder. De gegevens staan onder deze pagina.