Regelingen

Algemeen

Inwoners van het aardbevingsgebied kunnen aanspraak maken op verschillende subsidies en vergoedingen. Op deze pagina vind je de beschikbare regelingen.

Regelingen voor woningeigenaren

Woningeigenaren in het aardbevingsgebied kunnen voor subsidie, vergoeding of advies terecht op deze webpagina van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hier staan alle regelingen op een rij.

Een aantal andere specifieke regelingen staan hieronder genoemd.

Verduurzaming en verbetering

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft verschillende subsidies voor woningeigenaren in het aardbevingsgebied.

  • Subsidie verduurzaming en verbetering Groningen - € 10.000. Voor eigenaren van huizen in het aardbevingsgebied die buiten de versterkingsopgave vallen. Huiseigenaren in de gemeente Eemsdelta kunnen de subsidie aanvragen.
  • Subsidie Waardevermeerdering - € 4.000. Voor eigenaren met erkende aardbevingsschade (minimaal € 1.000 schade). Bedoeld voor voor verduurzaming van de woning.
  • Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000. Voor eigenaren met een versterkingsadvies op basis van oude regels. Bedoeld voor energiebesparende maatregelen.
  • Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen - € 17.000. Voor eigenaren die een beoordeling op basis van de nieuwste regels of een herbeoordeling krijgen. Deze subsidie is voor verduurzaming en verbetering van de woning. Bij een herbeoordeling heeft u daarnaast ook recht op de Regeling versterking gebouwen Groningen herbeoordeling - € 13.000. Dit bedrag mag je vrij besteden.
  • Subsidie Blok B. Voor eigenaren die van de gemeente een brief hebben gekregen dat ze zijn uitgekozen voor deze regeling. Het gaat dan om straten of wijken waar moeilijk uitlegbare verschillen ontstaan als gebouwen beoordeeld worden met de nieuwste inzichten.

Waardedalingsregeling IMG

Hiermee kunnen woningeigenaren vergoeding krijgen voor waardedaling doordat de woning in het aardbevingsgebied staat. 

Subsidie regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten (SOK)

Deze regeling is speciaal voor particuliere eigenaren van karakteristiek gebouwen of gemeentelijk monumenten. Dit geldt speciaal voor de aardbevingsgemeenten in de Provincie Groningen. Lees meer over subsidie voor onderhoud aan een karakteristiek gebouw of gemeentelijk monument op de website van de Provincie Groningen.

Regeling Bijzondere Situaties

Als je te maken heeft met een stapeling van medische, psychische en/of financiële problemen, bovenop de aardbevingsproblematiek, kun je een beroep doen op de Regeling Bijzondere Situaties. Een onafhankelijke commissie beoordeelt jouw situatie en besluit welke extra hulp nodig is. Meer informatie kun je vinden op de website van Vangnet voor bijzondere situaties.

Regelingen voor huurders

Huurders in het aardbevingsgebied kunnen voor subsidie, vergoeding of advies terecht op deze webpagina van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hier staan alle regelingen op een rij. Via je eigen woningcorporatie kun je ook navraag doen.

Regelingen voor ondernemers

Ondernemers in het aardbevingsgebied kunnen voor subsidie of advies terecht op deze webpagina van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Hier staan alle regelingen op een rij.