Onkruid op verharding

Algemeen

De gemeente verwijdert het onkruid op verhardingen, zoals wegen, paden, stoepen en goten. Dit doen we ieder jaar van mei t/m oktober 2 keer.

Hoe bestrijden we onkruid?

Gemeenten en andere overheden mogen geen chemische middelen meer gebruiken om het onkruid te verwijderen. Veel van deze middelen komen namelijk terecht in het grondwater en in de sloten. Dat is schadelijk voor planten, dieren en ook voor de gezondheid van de mens.

De gemeente verwijdert het onkruid op verharding alleen nog maar op een manier die minder schadelijk is voor het milieu. Bijvoorbeeld door te branden, met hete lucht, door te borstelen of door te maaien. Op deze manieren wordt het onkruid niet meer tot aan de wortel verwijderd. Alleen de delen boven de grond worden aangepakt. Het onkruid groeit dan soms sneller terug dan wanneer er chemische middelen gebruikt worden. Daardoor zijn wegen, paden, stoepen en goten soms groener en minder netjes. De huidige aanpak is ook duurder. Om de kosten niet te veel te laten stijgen, verwijderen we in de hele gemeente het onkruid elk jaar 2 keer. We doen dat van mei tot en met oktober.

Help je ons bij het verwijderen van onkruid?

Wij doen ons uiterste best om de verharding zo netjes mogelijk te houden. Er zal alleen altijd wel wat onkruid zichtbaar blijven. Vooral in de periodes met veel zon en regen.

Jij kunt ons helpen, bijvoorbeeld door het onkruid op de stoep voor je huis te verwijderen. Zo houden we samen jouw woonomgeving netjes.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

We doen ons uiterste best om de verharding zo netjes mogelijk te houden. We halen het onkruid op verhardingen weg door te branden, met hete lucht, te borstelen of door te maaien. Alleen de delen boven de grond worden aangepakt. Hierdoor groeit het onkruid vooral in warme en natte periodes weer sneller terug.

Tot 2016 bestreden we onkruid op verharding door selectief te spuiten met Glyfosaat (Roundup). De landelijke overheid heeft in 2016 bepaald dat gemeenten en andere overheden geen chemische middelen meer mogen gebruiken om het onkruid te bestrijden. De reden is dat chemische middelen niet alleen het onkruid doden, maar ook schadelijk zijn voor insecten en dieren. Ook komen deze middelen in het grond- en oppervlaktewater terecht. De waterzuivering kan deze middelen slecht verwijderen. Hierdoor komt het ook terecht in ons drinkwater.

We verwijderen het onkruid ieder jaar 2 keer. We doen dat in de maanden mei tot en met oktober.

Omdat we geen chemische middelen meer mogen gebruiken kunnen we het onkruid niet helemaal verwijderen. Er zal altijd onkruid op de verharding zichtbaar zijn. Dit komt doordat we 2 keer per jaar het onkruid wegbranden of weg borstelen. Waar auto's geparkeerd staan, kan het onkruid niet worden verwijderd.

Omdat we geen chemische middelen meer mogen gebruiken kunnen we het onkruid niet helemaal verwijderen. Er zal altijd onkruid op de verharding zichtbaar zijn. We begrijpen dat dit een ander beeld geeft dan je bent gewend. Met de milieuvriendelijke oplossingen en het beschikbare geld proberen we de verharding zo netjes mogelijk te houden. We vragen om je begrip en acceptatie dat er soms meer onkruid te zien is. Heb je overlast van het onkruid? Doe dan een melding via meldpunt woonomgeving.

Ja, dat kan. Je kunt ons helpen door bijvoorbeeld het onkruid op de stoep voor je huis handmatig of met een onkruidkrabber of borstel te verwijderen. Zo houden we de buurt samen netjes.

Paden van halfverharding, zoals schelpen of grind, die erg smal zijn en niet vaak worden belopen kunnen dichtgroeien. Deze paden worden in de winter hersteld.

Ook op parkeerplaatsen wordt het onkruid verwijderd, maar als er auto's staan kunnen we er niet bij. De kans op schade aan de auto's is dan te groot. Buurtbewoners worden van tevoren geïnformeerd over de werkzaamheden zodat ze de auto's tijdelijk weg kunnen zetten. Dit lukt helaas niet altijd.

Onkruid in de goten wordt 2 keer per jaar verwijderd. Daarnaast proberen we de goten vaker te vegen waardoor onkruid minder snel groeit.

Hoe meld je overlast door onkruid?

Is er bij jou in de straat op 1 juli nog geen onkruid verwijderd? Meld dit via Meldpunt woonomgeving.

Heb je andere vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. De gegevens staan onder deze pagina.